Bestuursleden

Het huidige bestuur bestaat uit vijf leden

  1. De heer P. Schutte (voorzitter)
  2. De heer C.W.J. Zwiers (penningmeester)
  3. Mevrouw D. Petrusma (secretaris)
  4. De heer E.E. Osinga (algemeen bestuurslid)
  5. De heer R. Bringsken (algemeen bestuurslid)

Alle bestuursleden voeren hun taak uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, in welke vorm dan ook.

Scroll to Top